Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dopłaty do materiału siewnego dla producentów rolnych

ARRZgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. nr 35, poz. 216) Agencja uruchomiła nowy mechanizm

„Dopłaty do materiału siewnego”

W ramach w/w mechanizmu Agencja Rynku Rolnego udzielała będzie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, w ramach:

O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni na podstawie złożonego wniosku we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego Oddziale Terenowym ARR. Przed zlożeniem wniosku o przyznanie dopłaty producent rolny zobowiązany jest zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Producentów prowadzonym przez Agencję. Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany: PDFwarunki_nasiona.pdf (201,87KB)

Pobierz:

Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.

Wersja XML