Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zło nie zazna tu pomocy - to tytuł filmu reklamowego uczniów PSP Łany

PSP ŁanyPubliczna Szkoła Podstawowa w Łanach jest jedną z 87 szkół Województwa Opolskiego, które przystąpiły do ogólnopolskiej kampanii "Szkoła bez przemocy" (łącznie 2.813 szkół z całej Polski). Celem tej kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Szkoła uczestniczyła m.in. w konkursie filmowym, gdzie uczniowie: Adam Kordula, Michał Płoszczyca i Adam Hryciuk - za film pt. "Zło nie zazna tu pomocy"otrzymali wyróżnienie w kategorii filmu reklamowego i nagrodę w postaci odtwarzacza Mp3.

Na konkurs wpłynęło 116 filmów (38 reportaży i 78 filmów reklamowych). Jury przyznało w każdej kategorii po dwie nagrody główne i po cztery wyróżnienia.
Filmy były oceniane wg następujących kryteriów: 
 - skuteczność promocji celów kampanii,
 - perswazyjność,
 - oryginalność i jakość artystyczna.

Film dostępny jest na stronie www.szkolabezprzemocy.pl gdzie zamieszczone są rówież wszelkie informacje dotyczące kampanii "Szkoła bez przemocy".

Gratulujemy.

Wersja XML