Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na budowę garażu dla ochotniczej Straży Pożarnej w Nieznaszynie. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGLOSZENIA --> Przetargi i zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku garażowego, wykonanie przyłącza energetycznego oraz obsługa geodezyjna. Termin składania ofert na wykonanie tego zadania upływa 20 marca 2007 roku o godz. 10:00. Więcej szczegółów w ogłoszeniu o przetargu.

W związku z zapytaniem dot. wyjaśnienia treści SIWZ złożonym przez jednego z oferetów skierowanym w dniu 15 marca 2007r., na stronie BIP opublikowano tekst wyjaśnienia.

Wersja XML