Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Brak opisu obrazkaPrzypomina się rolnikom, że stosownie do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379), dokonywany będzie zwrot podatku akcyzowego na podstawie wniosków złożonych do Wójta Gminy przez producentów rolnych wraz z imiennymi fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzającymi zakup oleju napędowego. Zwrot części podatku akcyzowego dokonywany będzie za okresy sześciomiesięczne.

Wnioski przyjmowane będą przez Urząd Gminy w dwóch terminach:

Limit oleju napędowego do wykorzystania w danym roku to 86 litrów na hektar. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2007 roku wynosi 0,55 zł na 1 litr oleju.

Wszystkich producentów rolnych chcących odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy prosi się o składanie wniosków wraz z fakturami w określonych wyżej terminach.

Wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego dokonywane będą w terminach:

Wersja XML