Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięto konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych

Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz kultury fizycznej i sportu.

Do konkursu z zakresu pomocy społecznej wpłynęła jedna oferta, natomiast z zakresu kultury i sportu - dwie.

Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych z zakresu:

Wersja XML