Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

APEL O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY

woda2.jpeg
Szanowni Mieszkańcy Gminy Cisek

W związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami,
brakiem opadów deszczu, obniżeniem się poziomu wód gruntowych
oraz możliwością wystąpienia ograniczeń ciągłości dostaw wody
na cele socjalno-bytowe dla mieszkańców gminy,

bardzo proszę o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody.

Szczególnie apeluję o ograniczenie zużycia wody na inne cele, jak:

w godzinach zwiększonego poboru, tj.: od godz. 6:00 do 22:00.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do apelu.

WÓJT
/-/ mgr inż. Rajmund Frischko

Wersja XML