Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje

Brak opisu obrazka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:


można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (tj. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia, banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną).

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o powyższe świadczenia można również składać w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku przy ul. Planetorza 52.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cisku
/-/ Danuta Pawlik

Wersja XML