Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Wójta Gminy w sprawie dotacji na usuwanie azbestu

Azbest.jpeg
Gmina Cisek planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu materiału i pokrycia dachu). Możliwość dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych.

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania utylizacji azbestu.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 18 czerwca 2019 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Cisek.

Pobierz pliki:
PDFWniosek Azbest 2019 - dla osób fizycznych.pdf (80,05KB)
PDFinwentaryzacja_azbestu.pdf (49,19KB)
PDFklauzula informacyjna.pdf (32,67KB)
PDFocena_stanu_wyrobow_azbestowych.pdf (70,27KB)
PDFOświadczenie.pdf (28,71KB)
PDFOświadczenie - zgłoszenie prac budowlanych .pdf (45,70KB)
PDFOświadczenie Pomoc de Minimis.pdf (89,68KB)

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 29 lub pod numerem tel. 77 487-11-59 wew. 50.

WÓJT​​
mgr inż. Rajmund Frischko

Wersja XML