Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Debata nad raportem o stanie Gminy

Brak opisu obrazka
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) Wójt Gminy Cisek przedkłada Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za rok 2018, nad którym odbędzie się debata na sesji absolutoryjnej zaplanowanej na dzień 10 czerwca 2019 r.

W debacie nad raportem mają prawo zabrać głos radni oraz mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać w debacie zobowiązany jest złożyć pisemnie zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy przedłożyć Przewodniczącej Rady Gminy Cisek najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na którym została zwołana sesja Rady, podczas której będzie przedstawiany raport o stanie Gminy. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać w debacie głos wynosi 15.

Raport dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Cisek pokój nr 32, (pierwsze piętro) od 31 maja 2019 r. w godzinach otwarcia Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek w zakładce RAPORTY.

Wzór zgłoszenia można pobrać można pobrać w Urzędzie Gminy lub tutaj: PDFWzór zgłoszenia.pdf

Wersja XML