Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Cisek w sezonie 2006-2007

OdśnieżaniePrzez teren Gminy Cisek przebiegają trzy kategorie dróg. Za ich stan techniczny oraz zimowe utrzymanie odpowiadają ich administratorzy:

Plan zimowego utrzymania dróg przebiegających przez teren Gminy Cisek w sezonie 2006/2007 przedstawia się następująco:

Każdy zarządca drogi podejmuje decyzje dotyczące utrzymania stanu technicznego swoich dróg oraz ich przejezdności.

Wersja XML