Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy ogłosił otwarte konkursy ofert

Wójt Gminy Cisek ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej
i sportu oraz pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.

Szczegóły zawarte zostały w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy.

Szczegóły zawarte zostały w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy.

Wersja XML