Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rolniku i hodowco. Ukazało się rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa

Uwaga rolnicy. Ukazało się rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
Rozporządzenie m.in. nakłada na rolnika obowiązek pisemnego powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze dokonania uboju co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem takiego uboju.
Tekst rozporządzenia został opublikowany w Dzienniku Ustaw Nr 132, poz. 919 z 2007r. 
Prosi się wszystkich o zapoznanie się z treścią cytowanych wyżej przepisów i stosowanie się do ich zapisów.

Treść rozporządzenia możesz pobrać klikając na poniższy link:
PDFRozporządzenie MRiRW w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.pdf

Wersja XML