Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Związek Międzygminny „Czysty Region” zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Cisek na konsultacje społeczne, których tematem będzie zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie postępowania z odpadami.

Spotkanie odbędzie się 28 marca (czwartek) o godz. 17:30
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku.

Wszystkim zainteresowanym udostępniamy zakres proponowanych zmian celem zapoznania się, jednocześnie przypominamy, że regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku stanowi akt prawa miejscowego.

PDFAKTUALNY Regulamin utrzymania czystości i porządku na nterenie ZMCR.pdf
PDFPropozycje zmian do Regulaminu 2019.pdf

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określa on m.in. wymagania dotyczące selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,  częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych.

Propozycje zmian i uwagi zgłaszać można również pisemnie na adres Związku: ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle oraz mailowo na adres do końca marca 2019 r.

Brak opisu obrazka

Wersja XML