Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat RSO: KOMUNIKAT 1/P 150/2019 z dn. 21.01.2019

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Kędzierzynie – Koźlu, Opolu i Zdzieszowicach zarejestrowano następujące, 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10: 1. Kędzierzyn – Koźle, ul. B. Śmiałego – 160 mikrogramów/m3, 2. Opole, ul. Koszyka – 157mikrogramów/m3, 3. Zdzieszowice, ul. Piastów – 173 mikrogramów/m3. Biorąc pod uwagę bieżące wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, przewiduje się utrzymanie przekroczenia poziomu kryterialnego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia. Przekroczenie poziomu Alarmu I stopnia może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.

Komunikat jest ważny od 21-01-2019 09:20:00 do 23-01-2019 23:59:00

 

Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

 

Wersja XML