Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Cisek na 2007 rok uchwalony

Budżet Gminy28 grudnia 2006 roku, podczas IV sesji Rady Gminy Cisek, radni uchwalili budżet Gminy Cisek na 2007 rok. Dochody Gminy mają osiągnąć kwotę 10.434.507,00 zł. Wydatki z budżetu Gminy przewiduje się na kwotę 10.841.995,00 zł. Deficyt budżetu sfinansowany zostanie z zaciągniętych kredytów bankowych.

Na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów trzeba będzie wyasygnować kwotę 512.512,00 zł. Dotacja podmiotowa na działalność gminnej instytucji kultury wyniesie 200.000,00 zł. Działalność sportowa dofinansowana zostanie w kwocie 110.000,00 zł. 13 zadań przewidzianych jest do realizacji w ramach zadań inwestycjnych w 2007r., z tego 4 w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego. Na dofinansowanie pięciu zadań planuje się zaciągnąć nowy kredyt w łącznej kwocie 920.000,00 zł.

Więcej szczegółów dotyczących budżetu Gminy na 2007r. znajdziesz TUTAJ

Uchwała Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 wraz z 12 załącznikami zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek oraz przesłana została do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wersja XML