Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał w dniu 15 grudnia 2018 roku dwa zawiadomienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć:

Zawiadomienia opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, w zakładce OGŁOSZENIA --> Zawiadomienia innych organów i instytucji.

Wersja XML