Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy wydał decyzję o warunkach zabudowy

W związku z rozpoczętą procedurą postępowania administracyjnego dotyczącą budowy drogi relacji ŁANY - PODLESIE, Wójt Gminy Cisek wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Łany - Podlesie.
Przedmiotem projektu technicznego jest droga o długości 1882 mb, łącząca w/w sołectwa.

Wszystkich zainteresowanych prosi się o zapoznanie z treścią decyzji, która opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Decyzje o warunkach zabudowy.

Wersja XML