Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat RSO: OST. PAŃSTW. SŁ HYDROGEOLOGICZNEJ 1/2018

W związku z przekroczeniem w sierpniu 2018 stanów niskich ostrzegawczych z tendencją spadkową położenia zwierciadła wód podziemnych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych państwowa służba hydrologiczna informuje o zagrożeniu hydrogeologicznym w związku z wystąpieniem zjawiska niżówki hydrologicznej w płytko występujących poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym na obszarze południowo zachodniej Polski, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego i południowej części województwa lubuskiego. Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą powodować wystąpienie niedoborów wody w indywidualnych sieciach gospodarskich.

Komunikat jest ważny od 31-08-2018 14:57:00 do 30-09-2018 23:59:00

 

Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

 

Wersja XML