Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

Wójt Gminy Cisek wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "CISEK-DZIELNICZKA BUDOWA LEWOSTRONNEGO WAŁU RZEKI ODRY  km.77+000 ÷ 86+000,  I etap realizacyjny, zadanie 1,  regulacja ujściowego odcinka rzeki Cisek i budowa śluzy wałowej w Landzmierzu, Gmina Cisek"

Zawiadomienie - obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OCHRONA ŚRODOWISKA --> Zawiadomienia o wszczęciu postępowania ....

Wersja XML