Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych

Wójt Gminy Cisek podaje informację o wynikach przeprowadzonych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisek:

UWAGA:
Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych podaje się do publicznej wiadomości po 7 dniach od daty przetargu.

Wersja XML