Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy

Herb Gminy Cisek.jpeg
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że w dniu 27 marca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Cisek przy ul. Planetorza 52 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Landzmierz stanowiących własność Gminy Cisek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Wykaz jest dostępny również w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek pod adresem:
http://bip.cisek.pl/2431/1732/zarzadzenie-nr-20-wojta-gminy-z-dnia-26-marca-2018-r-w-sprawie-przeznaczenia-do-sprzedazy-i-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci.html

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Wersja XML