Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT Wójta Gminy Cisek

Azbest.jpeg
Gmina Cisek planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu materiału i pokrycia dachu). Możliwość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

Planowany termin usuwania azbestu przez wykonawcę to sierpień, wrzesień bieżącego roku.

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania utylizacji azbestu.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 4 kwietnia 2018 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Cisek.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 29 lub pod numerem tel. 77/4871-159 wew. 50.

Pobierz pliki:
PDFInwentaryzacja_azbestu.pdf (206,08KB)
PDFOcena_stanu_wyrobow_azbestowych.pdf (235,69KB)
PDFOświadczenie.pdf (96,12KB)
PDFOświadczenie - zgłoszenie prac budowlanych .pdf (180,13KB)
PDFOświadczenie Pomoc de Minimis.pdf (279,27KB)
PDFWniosek Azbest 2017 - dla osób fizycznych Word — kopia.pdf (280,44KB)

Wójt Gminy Cisek
Alojzy Parys

Wersja XML