Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wynikach konkursów na realizację zadań publicznych

Brak opisu obrazka
Wójt Gminy Cisek ogłosił w dniu 23 lutego 2018 roku wyniki otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:

upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu – rodzaj zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Cisek”,

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm) – tytuł zadania „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2018 roku".

Zarządzenia dotyczące wyników konkursu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce OGŁOSZENIA --> Konkursy i Konsultacje 2018.

Wersja XML