Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Brak opisu obrazka
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych – zarówno dużych, jak i małych do udziału w Konkursie, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Komisje Konkursowe, w skład których wchodzą przedstawiciele instytucji zajmujących się rolnictwem, dokonują w każdym gospodarstwie profesjonalnego audytu. Sprawdza się przede wszystkim ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i pomieszczeń gospodarczych czy wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w osłony ruchomych części maszyn i urządzeń. Zwraca się również uwagę na warunki obsługi i chowu zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej, rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane w gospodarstwie w celu ograniczenia ryzyka wypadku i zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Oceniana jest także organizacja miejsc wypoczynku i zabawy dzieci oraz dbałość i poszanowanie dla naturalnego środowiska. Laureat etapu wojewódzkiego reprezentuje swój region w centralnym, ogólnopolskim finale. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się podczas największej rolniczej wystawy plenerowej w Europie, jaką jest Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AgroShow 2017 organizowana w Bednarach.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 31 marca 2018 roku.

Regulamin oraz zgłoszenia do konkursu: PDFRegulamin_Konkursu_BGR_2018.pdf

Wszelkie informacje znajdują się na stronie krus.gov.pl.

Wersja XML