Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Lekarz Weterynarii zarządza odstrzał sanitarny dzików na terenie powiatu

Brak opisu obrazka
Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał w dniu 30 stycznia 2018 roku Rozporządzenie nr 1/2018, którym zarządził odstrzał sanitarny dzików na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Odstrzał prowadzony będzie na terenie pięciu gmin i siedmiu obwodów łowieckich, w tym obwód łowiecki nr 127 na terenie gminy Cisek.

Pobierz:
PDFRozporządzenie_PLW_nr_1_2018_z_30_stycznia_2018_roku.pdf

Wersja XML