Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na dostawę opału

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę opału do obiektów komunalnych będących własnością Gminy Cisek.
Do ogrzania gminnych obiektów potrzebny jest:

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia, gdzie zamieszczono szczegółową specyfikację zamówienia oraz pliki do pobrania.

Wersja XML