Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sukowice - Suckowitz

SUKOWICE - to wieś, o której brak jest większych danych historycznych.
Wiadomo, że powstały jako folwark majątku rycerskiego około 1402 roku (SUKOWITZ). Jednak genetyczna nazwa wsi SUCOWICZ, pochodząca z 1293 roku, może wskazywać na znacznie wcześniejsze jej powstanie. Dokumenty z 1830 roku wzmiankują o istnieniu przy folwarku niewielkiej wsi kmiecej, liczącej zaledwie 40 posesji i 220 mieszkańców w tym 8 kmieci, 14 zagrodników i 12 chałupników.


Ogólna powierzchnia wsi - 495 ha, w tym użytków rolnych - 443 ha.

W dniu 9 października 2006 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XLV/228/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Sukowicach w języku niemieckiej mniejszości narodowej. Zobacz: Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

31 grudnia 2021 roku w Sukowicach zamieszkuje 295 mieszkańców.

Mieszczą się tu: Gminna Spółdzielnia "SCH", piekarnia GS, sklep spożywczy.

Sołtysem wsi jest Pan Mariusz Machulak

Galeria zdjęć:

Zdjęcia z 2005 roku
Siedziba Gminnej Spółdzielni Dom mieszkalny - była szkola Sukowice.png

 

Wersja XML