Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VI edycja konkursu na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską została rozstrzygnięta.

Do VI edycji Gminnego Konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska 2006" zgłoszono :

Zgodnie z regulaminem konkursu, przyjętym uchwałą Rady Gminy Cisek nr XLI/191/2006, Wójt Gminy powołał Komisję Konkursową, która dokonała w terenie lustracji i oceny zgłoszonych do konkursu zagród.
Wizję lokalną posesji Komisja przeprowadziła w dniu 5 lipca 2006 roku w czasie której każda zagroda została oceniona na t.zw. karcie oceny. Suma punktów uzyskanych przez poszczegolne posesje zadecydowała o przyznaniu przez Komisję miejsc i nagród konkursowych. Na sesji Rady Gminy Cisek w dniu 28 sierpnia 2006r. laureatom konkursu wręczono dyplomu i nagrody pieniężne.
Poniżej klasyfikacja konkursowa:

KATEGORIA GOSPODARSTWO ROLNE:

P7050024.jpeg P7050028.jpeg P7050031.jpeg P7050033.jpeg P7050034.jpeg P7050039.jpeg P7050040.jpeg

P7050070.jpeg P7050071.jpeg P7050074.jpeg P7050081.jpeg  

P7050010.jpeg P7050013.jpeg P7050016.jpeg P7050017.jpeg

KATEGORIA NIERUCHOMOŚCI:

P7050001.jpeg P7050003.jpeg P7050007.jpeg P7050004.jpeg

P7050065.jpeg P7050064.jpeg P7050066.jpeg P7050068.jpeg  

P7050052.jpeg P7050058.jpeg P7050061.jpeg P7050062.jpeg

P7050041.jpeg P7050042.jpeg P7050046.jpeg P7050048.jpeg

Laureaci konkursu spotkali się z Wójtem Gminy i Przewodniczącym Rady, gdzie wymieniono wzajemne spostrzeżenia dotyczące konkursu oraz wzniesiono uroczysty toast na cześć nagrodzonych.

Toast Laureaci VI edycji konkursu

Wersja XML