Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Społecznik Roku Województwa Opolskiego

Brak opisu obrazka
Marszałek Województwa Opolskiego serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie pn.  „SPOŁECZNIK ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2016”. 

Kandydatów do Konkursu mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać osobiście lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
z dopiskiem na kopercie Konkurs „Społecznik  Roku Województwa Opolskiego 2016” do dnia 22 września 2017 r. 

O zachowaniu terminu decyduje data nadania.

Pobierz wniosek zgłoszeniowy oraz oświadczeniem i Regulamin Konkursu:
PDFRegulamin - Konkurs Spolecznik Roku WO - zał. do uch. nr 5477.2014.pdf
DOCwniosek zgłoszeniowy - zał. do Regulaminu.doc
DOCOświadczenie - ochrona danych osobowych.doc

Wersja XML