Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cisek - Czissek

CISEK - to jedna z najstarszych wsi gminy.
Wzmiankowana została po raz pierwszy w 1239 roku pod nazwą CHISCHI, później jako CISKO (1241 r.), CZISKY (1532 r.), CZYSZKI, CZISSEK. Nazwa wywodzi się od słowa "cis" - drzewa, które kiedyś było pospolite na tym terenie. Wieś stanowiła własność książęcą Mieszka II, który 8 maja 1241 roku aktem darowizny przekazuje te ziemie zakonowi Joanitów z Grobnik (Stróżów Grobu Św.). W 1604 roku Cisek wchodzi w skład kasztelani kozielskiej. Od 1723 roku wieś stała się własnością magnata Andrzeja Franciszka Antoniego Zakrzewskiego z sąsiedniego Zakrzowa. Później Cisek należał do hrabiów von Gaschin, porucznika von Promnitz, magnata cieszyńskiego hrabiego Larisch von Monnich, a od 1912 roku do Bolka hrabiego von Hasslingen-Schickfuss z Zakrzowa.

Według urbarza w 1543 roku w Cisku mieszkało 10 kmieci. W 1845 roku wieś liczyła 129 domów i 760 mieszkańców. W 1818 roku założono tu szkołę katolicką, do której uczęszczały dzieci z Ciska, Biadaczowa i Landzmierza. W 1865 roku we wsi powstała karczma i rozbudowano szkołę, a zamieszkiwało ją wówczas 11 kmieci, 14 zagrodników i aż 112 chałupników.


Ogólna powierzchnia wsi - 530 ha, w tym użytków rolnych - 450 ha.

W dniu 9 października 2006 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XLV/216/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Cisek w języku niemieckiej mniejszości narodowej. Zobacz: Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

31 grudnia 2021 roku w Cisku zamieszkuje 1.100 mieszkańców.

W Cisku znajdują się:


Sołtysem wsi jest Pani Kazimiera Lewicka

Galeria zdjęć:

Zdjęcia z 2005 roku
Gimnazjum w salą sportową Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Przedszkole Centrum handlowe wsi
Stadion sportowy Cisek1.png Cisek2.png Cisek3.png

 

Wersja XML