Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Brak opisu obrazka
„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu  Pomoc Techniczna 2014-2020”

Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki
zaprasza na:

Cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów działania 1.1
Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020

Tematem spotkania będą dotacje:

od 300 tys. do 10 mln PLN
na budowę, rozbudowę, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
finansowanie procesu powstawania innowacji
(od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 1.1 Innowacje
w przedsiębiorstwach
RPO WO 2014-2020. m.in. regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, wskaźniki. Nabór wniosków planowany jest od 19 do 26 czerwca 2017 r.

Najbliższe spotkania odbędą się:

 

 

 

Spotkania skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczna miejsc na spotkaniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wersja XML