Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Wójta Gminy Cisek o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Brak opisu obrazka Wójt Gminy Cisek informuje mieszkańców, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Cisek na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2017 roku”.

Dotację otrzymała następująca organizacja:

 1. CARITAS Diecezji Opolskiej w wysokości 90 000,00 zł.

Zarządzenie w tej sprawie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce OGŁOSZENIA --> Konkursy i Konsultacje --> Zarządzenie  nr 10/2017 Wójta Gminy z dnia 8 lutego 2017 roku

Brak opisu obrazka Wójt Gminy Cisek informuje mieszkańców, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Cisek na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

 1. Gminny Związek „Ludowe Zespoły Sportowe” Cisek w wysokości 59 000,00 zł.
 2. Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Cisek w wysokości 33 500,00 zł.
 3. Towarzystwo Promocji i Rozwoju wsi Cisek „CISEK 2000” w wysokości 7 500,00 zł.

Zarządzenie w tej sprawie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce OGŁOSZENIA --> Konkursy i Konsultacje --> Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z dnia 8 lutego 2017 roku.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Wersja XML