Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości Gminy Cisek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy Cisek Zarządzeniem Nr 20/2006 z dnia 30 maja 2006r. podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Przedmiotowy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA -->Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości.

Zobacz: Wykaz nieruchomości.

Wersja XML