Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na zakup etyliny, oleju napędowego i olejów silnikowych

Gmina Cisek ogłosiła dwa przetargi nieograniczone na zakup :

Oferty przetargowe należy składać do dnia 16 lutego 2006 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy Cisek.

Ogłoszenia przetargowe zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej : OGŁOSZENIA - Przetargi i zamówienia

Wersja XML