Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na przygotowanie i dostawę gorących posiłków

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku ogłosił przetarg nieograniczony na przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół na terenie gminy Cisek.

45 posiłków dziennie, w okresie od 1 marca do 22 grudnia 2006 roku, musi być dostarczone w uzgodnione dni do poszczególnych szkół, w godzinach od 10:15 do 11:30.

Ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej - Dział OGŁOSZENIA - zakładka Przetargi i zamówienia.

Wersja XML