Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkania konsultacyjne

euro_country_konsultacje.jpeg
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w dniach 8 czerwca oraz 20 czerwca br. o godzinie 10:00 w zamku w Polskiej Cerekwi, przy ulicy Karola Miarki 2. (sala po prawej stronie) odbędą się spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców oraz osób zainteresowanych PROW 2014-2020. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje w zakresie możliwości tj. zakresu pomocy oraz warunków otrzymania wsparcia finansowego na realizację operacji w ramach środków przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 oraz planowanego harmonogramu naborów.

Pomoc doradczą uzyskać można uzyskać również poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny 77 8873 027 z osobami pracującymi w biurze LGD „Euro-Country”.

Wersja XML