Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku

Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Cisek na 2006 rok.

W szczególności zadanie obejmuje :

W Biuletynie Informacji Publicznej - w Dziale OGŁOSZENIA - zakładce Konkursy - zamieszczono pełny tekst ogłoszenia konkursowego.

Wersja XML