Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Cisku

W dniu 09 kwietnia 2016 roku w Łanach odbył się XI ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAZY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Alojzy Parys podsumował działania związku z ostatniej kadencji 2011-2015. Wszystkie zadania, które zostały nakreślone na ostatnim zjeździe zostały wykonane.

W czasie zjazdu, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego udzielono absolutorium zarządowi za poprzednią kadencję. 

Określono wiele nowych zadań na najbliższe 5 lat. Prezesem Zarządu Oddziału ponownie został wybrany druh Alojzy Parys.
Wiceprezesami są: Jan Kaduk (OSP Łany) i Jerzy Namysło (OSP Miejsce Odrzańskie).
Funkcje Komendanta Gminnego ZOSP pełni druh Roman Adam (OSP Roszowicki Las).

ZGZOSPRP.png

 

Wersja XML