Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Cisek na 2006 rok uchwalony

Na XXXVIII sesji, która odbyła się 28 grudnia 2005r. Rada Gminy Cisek przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVIII/174/2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cisek na 2006 rok.

Uchwała przewiduje, że w 2006 roku :

Deficyt budżetowy w kwocie 964.241 zł gmina planuje sfinansować z zaciągniętego kredytu.

Pełny tekst uchwały budżetowej wraz z 8 załącznikami zawierającymi szczegóły dotyczące planowanych dochodów i wydatków gminy na 2006 rok a także planowane do wykonania inwestycje zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale FINANSE i MIENIE - zakładka Budżet Gminy.

Wersja XML