Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Brak opisu obrazka
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie
W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:
•  po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
•  decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
•  dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
•  obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”. 

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Pobierz:
PDFwarunki_uzyskania_dopłaty_2016.pdf
PDFinstrukcja_wypełniania_wniosku.pdf
PDFnowy_wniosek.pdf

Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać: 
•  w Oddziałach Terenowych ARR 
•  w telefonicznym punkcie informacyjnym: (22) 661-72-72 
•  na stronie internetowej ARR: http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/material-siewny, gdzie można pobrać dodatkowe materiały i oświadczenia.

Wersja XML