Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku.
Do Komisji Konkursowej wpłynęły dwie oferty o przyznanie dotacji wspierającej z budżetu gminy na działalność
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu :

Po szczegółowej analizie przedłożonych ofert Komisja Konkursowa wniosła do Wójta Gminy o przyznanie dotacji wspierającej dla obydwu ofert.

Wynik konkursu ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej - Dział OGŁOSZENIA - Konkursy.

Wersja XML