Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Już obowiązuje Zarządzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Cisek

W dniu 6 października 2006 roku ukazał się Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 68, w którym pod pozycją 2093 zamieszczono Zarządzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Cisek z dnia 6 września 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Tekst zarządzenia: PDFz dnia 6 września 2006 roku
Dziennik: PDFPierwsza strona Dziennika Urz.Woj.Op.Nr 68, PDFZarządzenie Wójta Nr 42/2006.

Przedmiotowe Zarządzenie weszło w życie w dniu 22 października 2006 roku.

Wersja XML