Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Cisek informuje,

Brak opisu obrazka
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Cisek ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu.

Wykaz obejmuje nieruchomość rolną oznaczoną jako działka nr 252 o pow. 0,2560 ha  położoną w obrębie Kobylice.

Wersja XML