Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólnokrajowe Referendum 2015

referendum5.jpeg
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 czerwva 2015 roku zarządził ogólnokrajowe referendum, które wyznaczył na dzień 6 września 2015 roku.

Postanowienie Prezydenta RP i kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum a także inne dokumenty, obwieszczenia i uchwały Państwowej Komisji Wwyborczej oraz Wójta Gminy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, w zakładce WYBORY I REFERENDA --> Referendum ogólnokrajowe 2015.

Głosujemy w 4 lokalach wyborczych w godz. od 6:00 do 22:00.

Wersja XML