Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Testowa transmisja na żywo V posiedzenia Rady Gminy

W poniedziałek, 30 marca 2015 roku o godzinie 15:00 rozpoczęło się V posiedzenie Rady Gminy Cisek. Przy pełnej frekwencji radnych wysłuchano m.in. relacji z prac Młodzieżowej Rady Gminy Cisek, której przewodniczy obecnie Paweł Michalczyk. Następnie Wójt Gminy z Przewodniczącą Rady złożyli podziękowanie oraz wręczyli listy gratulacyjne byłym (ustępującym) sołtysom: Irenie Grygiel z Podlesia, Marcinowi Torka z Przewozu, Hubertowi Wilkowi z Roszowickiego Lasu i Rozwicie Szafarczyk z Kobylic. Potem sprawozdanie ze swej działalności przedstawił Wójt Gminy Cisek, a Przewodnicząca Rady podzieliła się garścią informacji i komunikatów o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Następnie przedyskutowano i podjęto sześć uchwał. Później radni zadawali pytania Wójtowi, a Wójt odpowiadał. Były też pytania stawiane przez sołtysów na które również odpowiadał Wójt.

V_sesjaRGCisek.jpeg

Nowością na tej sesji było przeprowadzenie transmisji internetowej całości obrad Rady Gminy Cisek przekazywanej na żywo (on line) przez stronę WWW Gminy Cisek. Pliki z tej transmisji znajdziesz na stronie Archiwalne sesje Rady Gminy Cisek.

Weż udział w ankiecie i opowiedz na pytanie:

Wersja XML