Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja z policjantami i nowymi sołtysami

W dniu 2 marca 2015 roku o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbyła się IV sesja Rady Gminy Cisek. W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych (100% frekwencja), którzy między innymi wysłuchali informacji Dzielnicowych Policji na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Cisek. Obszerną i wyczerpującą informację w tym temacie przedstawił Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy udziale Komendanta Rewiru Dzielnicowych Policji w Koźlu.  

 
Poniżej zamieszczamy plik o zdarzeniach zaistniałych na terenie Gminy Cisek w latach 2013 i 2014 opracowany przez Komendę Powiatową Policji: 

PDFIV_sesja_RGCisek_4.pdf

Potem radni wysłuchali sprawozdania Wójta Gminy z działalnosci międzysesyjnej oraz informacji Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnych.

Po przedstawieniu sprawozdań przez poszczególnych Przewodniczących komisji problemowych radni zapoznali się z nowymi i starymi sołtysami wybranymi w czasie zebrań sprawozdawczo-wyborczych odbywających się na terenie gminy w styczniu i lutym 2015 roku.

Pod koniec sesji radni przyjęli 10 uchwał, których treść można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej, zakładka PRAWO --> Uchwały Rady Gminy --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku.

Wersja XML