Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kraina OAZA - platforma internetowa dla osób z autyzmem

Szanowni Państwo.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z "Krainą OAZA" - pierwszą w Polsce innowacyjną platformą internetową dla osób z autyzmem.

Platforma "Kraina OAZA" powstała w wyniku Projektu Innowacyjnego pn. "Edu-Autyzm", którego celem jest wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem i otwarcie im drogi do rynku pracy.

W wyniku projektu została stworzona platforma z dwóch oddzielnych stron: http://www.KrainaOZA.pl oraz http://www.KrainaOZA.org.

Strony te przeznaczone są dla osób z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną oraz dla otoczenia osób z autyzmem: ich opiekunów, rodziców, terapeutów, etc.

Wersja XML