Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi

PIS_K-K.jpeg Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonał obszarowej oceny jakości wody na terenie Gminy Cisek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie kontroli sanitarnych oraz sprawozdań z badań wody pobranej przez inspekcję sanitarną i przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej, nie stwierdzono występowania stałych lub utrzymujących się przekroczeń żadnego z badanych paramentrów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu stwierdza, że w 2014 roku 100% mieszkańców gminy Cisek korzystających z wody dostarczonej ze wskazanego wodociągu spożywało wodę dobrej jakości ocenioną jako przydatna do spożycia przez ludzi.  

 
PDFOcena obszarowa jakości wody na terenie Gminy Cisek za 2014 rok.pdf (80,49KB)

Wersja XML