Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy zawiadamia

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń  w  budynku Urzędu Gminy w Cisku ul. Planetorza 52  został wywieszony wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do  sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz obejmuje nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako dz. nr 158 o pow. 0,1710 ha  położoną w obrębie Przewóz.

Wersja XML