Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisano umowę dotacji na usuwanie azbestu

Brak opisu obrazkaUrząd Gminy Cisek informuję, że została podpisana Umowa Dotacji  NR 67/2014/G-10/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek - V nabór”

Planowany koszt zadania wynosi 51 069,31 zł a przyznana dotacja stanowi 85% tej wartości. 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:
W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu nie mniej niż 94,37 Mg odpadów zawierających azbest. 
Wersja XML